2MASS J05351792+0956571 [#5074368668505]

2MASS J05351792+0956571 A 1
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
94 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
12 833 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,0668
Hvězdný rádius:
2 613 km

Povrchová teplota:
223 K
Tlak na povrchu:
0,00213292 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Složení:
66,70% Rock
33,30% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Složení atmosféry:
100,00% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
51,4 d
Úhel zakřivení:
0,19 au
Výstřednost dráhy:
0,0012
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
186,07°
Rychlost rotace:
51,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,1555 °

Materiály:
Fe (21,5%) Ni (16,2%) S (15,1%) C (12,7%) Cr (9,7%) Mn (8,9%) P (8,1%) Ge (4,5%) Sn (1,4%) W (1,2%) Sb (0,9%)