2MASS J05351792+0956571 [#5074368668505]

2MASS J05351792+0956571 A 4
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
413 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Noobsie
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1018
Hvězdný rádius:
3 675 km

Povrchová teplota:
103 K
Tlak na povrchu:
1,08747240 atmosfér

Gravitace:
0,31 G

Složení:
56,39% Ice
29,09% Rock
14,52% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Argon-rich
Složení atmosféry:
97,19% Nitrogen
2,81% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
475,2 d
Úhel zakřivení:
0,83 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-0,39°
Periapsida:
251,93°
Rychlost rotace:
1,4 d
Axiální náklon:
0,4035 °