DX 799 [#8879945552594]

Coordinaten

This system is located at: -22.96875 / 12.3125 / -17.90625

Galactische coordinaten: R: 31,620 / l: 127,940 / b: 22,917
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 4h 4m 19,400s / Afwijking: 83° 48'38,046''


Reserve niveau: Leeg

Bewoonbare zone:
Earth-like world (19 to 29 ls), Water world (16 to 60 ls), Ammonia world (40 to 108 ls), Terraformable (15 to 30 ls)

Geschatte waarde: 54.653 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend  
Greae Dryoae AE-U b21-0 5.958,09 Lj Skrimoor
12-03-16 10:31
5.958,09 Lj