2MASS J05352877+0954101 [#2874808607641]

Coordinaten

This system is located at: 357.59375 / -289.84375 / -1323.25

Galactische coordinaten: R: 1.401,026 / l: 195,122 / b: -11,940
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 28,476s / Afwijking: 9° 54'11,560''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 7 ls), Earth-like world (104 to 156 ls), Water world (85 to 331 ls), Ammonia world (216 to 588 ls), Terraformable (81 to 162 ls)

Geschatte waarde: 85.465 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend