Virudnir (Lazarus (Generation Ship)) [#2557753823938]

Coordinaten

This system is located at: -12.78125 / 143.28125 / -66.125

Galactische coordinaten: R: 158,321 / l: 169,060 / b: 64,824
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 11h 13m 11,571s / Afwijking: 42° 27'29,986''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 9 ls), Earth-like world (134 to 201 ls), Water world (110 to 426 ls), Ammonia world (278 to 757 ls), Terraformable (104 to 208 ls)

Geschatte waarde: 18.855 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend