Proxuia AM-C d1 [#42152976259]

Coordinaten

This system is located at: -12856.75 / 1074.28125 / 56591.40625

Galactische coordinaten: R: 58.043,409 / l: 12,800 / b: 1,061
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 18h 9m 34,693s / Afwijking: -17° 19'39,138''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (0 to 6 ls), Earth-like world (90 to 135 ls), Water world (74 to 286 ls), Ammonia world (187 to 508 ls), Terraformable (70 to 140 ls)

Geschatte waarde: 14.134 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend