Sirius [#121569805492]

Coordinaten

This system is located at: 6.25 / -1.28125 / -5.75

Galactische coordinaten: R: 8,589 / l: 227,386 / b: -8,579
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 6h 46m 35,864s / Afwijking: -16° 43'8,946''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (4 to 175 ls), Earth-like world (2.761 to 4.141 ls), Water world (2.264 to 8.769 ls), Ammonia world (5.729 to 15.590 ls), Terraformable (2.151 to 4.291 ls)

Geschatte waarde: 28.956 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend  
Bleethai PG-Y d163 37.924,54 Lj Majkl
27-11-21 07:35
37.924,54 Lj  
Plaa Thua XS-I c10-1 3.351,24 Lj -=Maximus=-
04-10-21 19:08
3.351,24 Lj  
Prua Dryoae PT-G d11-16 2.664,21 Lj POBUSMAX
24-04-21 12:23
2.664,21 Lj  
Myeadue KE-O b20-0 7.922,37 Lj Ray Jameson
06-03-21 14:04
7.922,37 Lj  
Myeadue NH-M b21-0 7.508,12 Lj Ray Jameson
06-03-21 14:04
7.508,12 Lj  
Outorst BA-K b36-0 2.901,20 Lj Ray Jameson
06-03-21 14:04
2.901,20 Lj  
Puwhae MI-K c8-1 62.711,40 Lj Ray Jameson
06-03-21 14:04
62.711,40 Lj  
Cho Eur LT-D b53-0 62.297,07 Lj Ray Jameson
06-03-21 14:04
62.297,07 Lj  
Phroi Hypa KP-S b23-0 7.557,13 Lj aran_ilyaris
27-02-21 05:52
7.557,13 Lj  
Pyrie Thae FY-Z b27-0 60.735,20 Lj aran_ilyaris
27-02-21 05:52
60.735,20 Lj  
Pyrie Thae GW-N b20-0 60.598,83 Lj aran_ilyaris
27-02-21 05:52
60.598,83 Lj  
Pyrie Thae AF-R b18-0 60.558,52 Lj aran_ilyaris
27-02-21 05:52
60.558,52 Lj  
Phroi Hypa FP-S b23-0 7.590,71 Lj aran_ilyaris
27-02-21 05:52
7.590,71 Lj  
Outordy UZ-O d6-1 3.863,71 Lj Otxabide
20-11-20 16:41
3.863,71 Lj  
Aucofs ZH-V c18-6 3.894,88 Lj Lukas Linker
23-10-20 13:41
3.894,88 Lj  
Dryoea Bli LI-S e4-71 29.346,93 Lj epiepo
03-08-20 00:41
29.346,93 Lj  
Plaa Thua TT-R d4-6 3.229,37 Lj Malcavic
20-06-20 15:50
3.229,37 Lj  
Wepai BV-Y d2328 23.441,54 Lj Wormstrum
25-05-20 20:49
23.441,54 Lj  
Blau Thua OA-A d38 5.565,26 Lj Questius
15-05-20 00:32
5.565,26 Lj  
Wredguia IG-R c19-1 1.441,51 Lj GargoyleBG
09-05-20 21:45
1.441,51 Lj  
Synuefue RU-D d13-36 1.570,48 Lj GargoyleBG
09-05-20 21:42
1.570,48 Lj  
Eord Blao UZ-N d7-4384 28.378,36 Lj Majkl
30-04-20 22:21
28.378,36 Lj  
Rotheau OZ-W d2-318 30.610,56 Lj Majkl
26-04-20 23:05
30.610,56 Lj  
Traikaae GI-Y b45-1 5.093,40 Lj Gombari Noah
14-04-20 22:21
5.093,40 Lj  
Hypio Pri TY-Z d7301 24.701,42 Lj Gombari Noah
14-04-20 22:21
24.701,42 Lj  
Graei Bluae QT-Y d1-3 57.638,67 Lj Gombari Noah
14-04-20 22:21
57.638,67 Lj  
Syrai Theia RM-L c21-2 63.983,76 Lj Gombari Noah
14-04-20 22:19
63.983,76 Lj  
Plaa Thua MY-W c16-0 3.036,07 Lj Blacky_BPG [GPL]
03-04-20 22:15
3.036,07 Lj  
Plaa Thua KE-M c22-0 2.781,27 Lj Blacky_BPG [GPL]
03-04-20 21:43
2.781,27 Lj  
Plaa Thua DJ-D c27-0 2.577,46 Lj Blacky_BPG [GPL]
03-04-20 21:20
2.577,46 Lj  
Oochorrs AF-Z d1 2.442,65 Lj moonshine jr.
04-03-20 19:10
2.442,65 Lj  
Lagoon Sector BR-M b7-0 4.566,73 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.566,73 Lj  
Sifou KQ-P d5-24 4.070,43 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.070,43 Lj  
Auphavsky ES-S d4-1 55.579,52 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
55.579,52 Lj  
Sifou SB-E c12-2 4.122,97 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.122,97 Lj  
Bleia Dryiae OU-M d8-6 4.875,31 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.875,31 Lj  
Bleia Dryiae KR-S b37-0 4.955,47 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.955,47 Lj  
Bleia Dryiae UU-L b41-4 5.054,10 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
5.054,10 Lj  
Bleia Dryiae FB-Y a110-0 5.314,42 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
5.314,42 Lj  
Bleia Dryiae DA-Y c17-22 4.918,40 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.918,40 Lj  
Bleia Dryiae ZG-I b43-7 5.114,22 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
5.114,22 Lj  
Bleia Dryiae DV-Z a109-6 5.307,19 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
5.307,19 Lj  
M17 Sector DH-S c5-7 4.186,57 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.186,57 Lj  
Bleia Dryiae FN-U a112-0 5.354,68 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
5.354,68 Lj  
Smojai GT-W b29-1 3.449,27 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
3.449,27 Lj  
Bleia Dryiae UB-F c14-9 4.736,84 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.736,84 Lj  
Bleia Dryiae IZ-Q a4-2 4.108,15 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
4.108,15 Lj  
Auphad TU-O e6-0 55.881,55 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
55.881,55 Lj  
Euqaitch TT-Z d1 53.229,26 Lj Arwhan
27-02-20 16:28
53.229,26 Lj  
Throsee FC-K d9-1 55.029,45 Lj Taebek
26-02-20 15:56
55.029,45 Lj  
Auphavsky EM-V e2-0 55.598,06 Lj Taebek
26-02-20 15:56
55.598,06 Lj  
Auphavsky IY-Q d5-0 55.607,81 Lj Taebek
26-02-20 15:56
55.607,81 Lj  
Blau Eurk ED-T b58-6 10.232,84 Lj Taebek
26-02-20 15:56
10.232,84 Lj  
Greeroi KC-H b15-1 37.904,02 Lj Taebek
26-02-20 15:56
37.904,02 Lj  
Phylucs OS-R c5-1 2.539,82 Lj Taebek
26-02-20 15:56
2.539,82 Lj  
Cho Eur OB-G b52-0 62.237,05 Lj Taebek
26-02-20 15:56
62.237,05 Lj  
Traikee MT-L c23-0 5.662,00 Lj Taebek
26-02-20 15:56
5.662,00 Lj  
Preae Aod WB-C d13-16 40.097,21 Lj Taebek
26-02-20 15:56
40.097,21 Lj  
Eeshorks CC-T d4-84 17.373,59 Lj Taebek
26-02-20 15:56
17.373,59 Lj  
Phylur GB-L c22-3 2.900,20 Lj Taebek
26-02-20 15:56
2.900,20 Lj  
Bleia Dryiae UA-L d9-53 4.950,34 Lj Taebek
26-02-20 15:56
4.950,34 Lj  
Gria Drye UJ-L b55-1 6.806,29 Lj Taebek
26-02-20 15:56
6.806,29 Lj  
Byeia Eurk LU-B b41-1 6.536,74 Lj Taebek
26-02-20 15:56
6.536,74 Lj  
Byeia Eurk QT-U c2-31 5.643,00 Lj Taebek
26-02-20 15:56
5.643,00 Lj  
Lysoonts DB-H b41-0 7.942,04 Lj Taebek
26-02-20 15:56
7.942,04 Lj  
Prae Drye NQ-G a106-0 3.940,71 Lj Taebek
26-02-20 15:56
3.940,71 Lj  
Throsee NX-S d4-4 54.817,59 Lj Taebek
26-02-20 15:56
54.817,59 Lj  
Flyua Dryoae MC-L d8-5 2.401,08 Lj Atlanttian
15-02-20 20:41
2.401,08 Lj  
Ploxao DH-U e3-4 57.297,96 Lj Darth_Ruehl
03-10-19 02:11
57.297,96 Lj  
Dryio Flyue LT-G c27-99 19.414,78 Lj Inscrutabl
12-09-19 18:12
19.414,78 Lj  
Dryio Flyue HH-V f2-1561 19.291,59 Lj Inscrutabl
12-09-19 18:12
19.291,59 Lj  
Eok Flyuae OW-N d6-1521 17.555,41 Lj Inscrutabl
12-09-19 18:12
17.555,41 Lj  
Dryio Prao PS-U d2-2410 21.071,96 Lj Inscrutabl
12-09-19 18:12
21.071,96 Lj  
Leami WE-R e4-4501 20.374,53 Lj Inscrutabl
12-09-19 18:12
20.374,53 Lj  
Eok Flyuae OW-N d6-1275 17.541,20 Lj Inscrutabl
12-09-19 18:12
17.541,20 Lj  
Plaa Auwsy FE-I b51-2 42.273,09 Lj Inscrutabl
12-09-19 18:12
42.273,09 Lj  
Syneayoo NO-S b17-0 61.194,03 Lj Inscrutabl
12-09-19 18:12
61.194,03 Lj  
Floarks EN-W b2-0 14.653,97 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.653,97 Lj  
Blae Eaec OR-G b25-12 15.090,77 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
15.090,77 Lj  
Dryoea Flyuae YF-A c3-961 19.578,34 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
19.578,34 Lj  
Dryoea Flyuae AW-P c8-101 19.735,69 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
19.735,69 Lj  
Blae Eaec UM-P b20-21 15.000,51 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
15.000,51 Lj  
Floarks ZO-Y c14-89 15.319,04 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
15.319,04 Lj  
Floarks ZE-T a21-0 14.814,60 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.814,60 Lj  
Floarks IL-F c11-80 15.161,51 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
15.161,51 Lj  
Floarks KQ-Y d13 14.763,45 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.763,45 Lj  
Floarks AZ-I c9-10 15.106,08 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
15.106,08 Lj  
Floarks PQ-Y d207 14.687,64 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.687,64 Lj  
Blae Eaec GZ-U b17-1 14.940,28 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.940,28 Lj  
Blae Phrua YT-R c7-45 14.898,89 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.898,89 Lj  
Blae Eaec GN-J c9-4 14.969,39 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.969,39 Lj  
Floarks HQ-Y e393 14.744,69 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.744,69 Lj  
Floarks LM-M d7-136 15.350,81 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
15.350,81 Lj  
Proo Dryiae MC-Y a0 14.337,69 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
14.337,69 Lj  
Leamuae SS-K d8-4983 20.246,97 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
20.246,97 Lj  
Leamuae VD-T e3-3308 20.225,54 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
20.225,54 Lj  
Leamuae VD-T e3-1082 20.181,46 Lj Vainoran
27-08-19 07:29
20.181,46 Lj  
Preae Ain YE-X d2-46 11.606,38 Lj Thiseus
26-08-19 08:59
11.606,38 Lj  
Skaudou MB-B c27-2 10.496,38 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
10.496,38 Lj  
Hyphielia YE-P b19-0 58.183,98 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
58.183,98 Lj  
Lyaisua HS-R c5-1859 31.204,21 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
31.204,21 Lj  
Floarks NX-C b26-1 15.170,64 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
15.170,64 Lj  
Floarks KP-Z c13-58 15.238,28 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
15.238,28 Lj  
Floarks NL-P d5-159 15.118,46 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
15.118,46 Lj  
Floarks TX-L d7-364 15.329,50 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
15.329,50 Lj  
Floarks VL-S b19-20 15.048,12 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
15.048,12 Lj  
Floarks TX-L d7-447 15.264,15 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
15.264,15 Lj  
Floarks SN-B b14-4 14.907,04 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
14.907,04 Lj  
Blo Brou OT-Q b18-0 55.926,17 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
55.926,17 Lj  
Crookeou QY-L c10-0 16.121,05 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
16.121,05 Lj  
Gludgoea KX-H b14-0 5.942,31 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
5.942,31 Lj  
Pyria Eurl TV-Y b55-0 63.278,21 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
63.278,21 Lj  
Phrio Phoe OY-T b22-1 7.400,12 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
7.400,12 Lj  
Eesholt QG-H a92-64 17.844,75 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
17.844,75 Lj  
Proo Dryiae EP-U a2-2 14.432,78 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
14.432,78 Lj  
Proo Dryiae GK-U a2-0 14.430,89 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
14.430,89 Lj  
Floarks ZY-R d4-674 15.016,71 Lj Vainoran
22-08-19 12:13
15.016,71 Lj  
Blua Eaec KN-A d1-813 16.175,39 Lj Kentaiga
02-07-19 19:38
16.175,39 Lj  
Pyrue Eop DR-Z b19-0 60.855,88 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
60.855,88 Lj  
Blaea Thua PO-W b1-0 15.269,35 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
15.269,35 Lj  
Blaea Thua LN-W c1-1 15.284,19 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
15.284,19 Lj  
Gria Flyou YU-E c28-2 54.134,07 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
54.134,07 Lj  
Gria Flyou GN-E b59-0 54.165,60 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
54.165,60 Lj  
Blaea Thua OA-A d3 15.272,26 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
15.272,26 Lj  
Slachie HS-F c5 54.231,69 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
54.231,69 Lj  
Slachie OK-L b0 54.198,14 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
54.198,14 Lj  
Slachie EO-A b20-1 54.711,91 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
54.711,91 Lj  
Blaea Thua LI-Y b0 15.270,74 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
15.270,74 Lj  
Slachie KY-D c1-5 54.264,57 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
54.264,57 Lj  
Byua Euq KW-N c6-33 5.698,85 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
5.698,85 Lj  
Greae Blao VM-T a85-1 55.070,46 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
55.070,46 Lj  
Greae Phio ZU-Q c20-335 16.540,51 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
16.540,51 Lj  
Cheae Eur HM-M b7-0 61.421,89 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
61.421,89 Lj  
Syritchao QW-Z b27-3 56.679,83 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
56.679,83 Lj  
Slachie SN-V b8-0 54.425,31 Lj Vainoran
23-06-19 16:23
54.425,31 Lj  
Wruegnaea VN-K d8-6 54.748,17 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
54.748,17 Lj  
Blau Thua HU-Z b42-1 6.267,44 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
6.267,44 Lj  
Eesholt AG-W d2-1316 17.147,86 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
17.147,86 Lj  
Pru Ain ZI-F b55-0 11.658,39 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
11.658,38 Lj  
Gria Hypue YZ-Y e13 13.220,31 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
13.220,31 Lj  
Clookie JD-Q b49-2 12.900,44 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
12.900,44 Lj  
Pyramio VX-X c3-24 5.643,82 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
5.643,82 Lj  
Skauduae RY-N b40-16 10.061,74 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
10.061,74 Lj  
Syralou XH-K c9-8 10.805,09 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
10.805,09 Lj  
Eesholt TR-X b45-7 17.874,86 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
17.874,86 Lj  
Oephaiscs DB-C c27-9 24.657,08 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
24.657,08 Lj  
Blau Thua SN-S b46-0 6.424,79 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
6.424,79 Lj  
Eidaills OF-S b35-5 11.242,63 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
11.242,63 Lj  
Blieleou QC-C b13-0 8.593,53 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
8.593,53 Lj  
Bleae Aewsy AI-I c23-46 12.815,56 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
12.815,56 Lj  
Wepe MS-U f2-751 24.567,91 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
24.567,91 Lj  
Skauduae US-N b21-0 9.701,17 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
9.701,17 Lj  
Skauduae NK-H a23-1 9.432,60 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
9.432,60 Lj  
Byaa Ain JP-C b40-219 17.117,43 Lj Vainoran
20-06-19 18:06
17.117,43 Lj  
Pyramoe ZP-F b30-7 6.134,86 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
6.134,86 Lj  
Gru Dryiae NI-P c7-7 7.265,12 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
7.265,12 Lj  
Pyramio QK-A c3-10 5.501,48 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
5.501,48 Lj  
Ploi Aewsy GR-U c16-23 7.408,79 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
7.408,79 Lj  
Blau Thua CY-B b42-0 6.200,09 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
6.200,09 Lj  
Blae Hypue QW-V a70-0 12.501,51 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
12.501,51 Lj  
Flyai Gruia GJ-R b24-2 55.526,85 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
55.526,85 Lj  
Syniechaea EC-I b56-0 54.913,37 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
54.913,37 Lj  
Blau Thua CN-D b41-1 6.150,38 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
6.150,39 Lj  
Blau Thua LN-Q c19-5 6.105,87 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
6.105,87 Lj  
Eidaills KU-J b56-10 11.679,49 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
11.679,49 Lj  
Byooe Aeb XK-A b57-2 20.956,46 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
20.956,46 Lj  
Eok Pra PJ-U c5-88 19.744,30 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
19.744,30 Lj  
Boerth SQ-W b6-45 16.247,12 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
16.247,12 Lj  
Byeia Ain QF-M c8-368 15.982,83 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
15.982,83 Lj  
Bleae Aewsy AG-F c11-9 12.292,47 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
12.292,47 Lj  
Pueloe JS-Z b27-15 13.641,87 Lj Vainoran
18-06-19 21:02
13.641,87 Lj  
Eidaills QA-D d13-47 11.621,86 Lj D4rkDestr0yer
30-03-19 14:41
11.621,86 Lj  
Traea Prau YU-Y f9 21.675,33 Lj Sir Van Lyn
27-01-19 19:17
21.675,33 Lj  
Prooe Hypa PX-T b4-0 8.232,85 Lj Marius Timpeu
14-01-19 05:45
8.232,85 Lj  
Zuni MM-W d1-9559 23.474,55 Lj Marius Timpeu
14-01-19 05:44
23.474,55 Lj  
Shrogea SJ-R d4-2376 21.133,33 Lj Marius Timpeu
14-01-19 05:43
21.133,33 Lj  
Blu Aec DX-A d1-8 14.224,14 Lj Marius Timpeu
14-01-19 05:41
14.224,14 Lj  
Zunuae JC-K d9-7404 24.118,31 Lj Marius Timpeu
14-01-19 05:40
24.118,31 Lj  
Prooe Hypa XJ-Q b6-0 8.270,64 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:54
8.270,64 Lj  
Prooe Hypa WO-Q b6-1 8.277,43 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:54
8.277,43 Lj  
Prooe Hypa UB-J b24-0 8.642,37 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:49
8.642,37 Lj  
Prooe Hypa TK-V b17-0 8.495,49 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:49
8.495,49 Lj  
Prooe Hypa SH-V d2-21 8.369,35 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:48
8.369,35 Lj  
Prooe Hypa SH-V d2-11 8.392,09 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:48
8.392,09 Lj  
Pru Aip EI-Q d6-1 14.408,33 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:47
14.408,33 Lj  
Wepai EH-E c27-3404 24.442,95 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:39
24.442,95 Lj  
Pyraea Eurl MC-D c12-0 62.252,59 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:39
62.252,59 Lj  
Vegnuae WV-T d4-128 36.580,80 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:38
36.580,80 Lj  
Blau Eurk HW-M d7-38 9.424,57 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:38
9.424,57 Lj  
Auphad LE-U c18-0 55.675,66 Lj Gombari Noah
13-01-19 16:37
55.675,66 Lj  
Euqaitch AL-X b5-0 53.318,17 Lj Hitra Wolfe
23-12-18 02:54
53.318,17 Lj  
Euqaitch NB-Z c15-0 53.531,66 Lj Hitra Wolfe
23-12-18 02:54
53.531,66 Lj  
Flyoo Blao FW-U d3-4 54.075,95 Lj Hitra Wolfe
23-12-18 02:54
54.075,95 Lj  
Euqaitz KO-L c23-0 53.676,93 Lj Hitra Wolfe
23-12-18 02:54
53.676,93 Lj  
Euqaitch SC-X c16-0 53.550,07 Lj Hitra Wolfe
23-12-18 02:54
53.550,07 Lj  
Lysoorb DD-A d14-97 7.898,19 Lj Hitra Wolfe
23-12-18 02:54
7.898,19 Lj  
Eafots IB-Z b42-0 7.529,90 Lj Keelerad
15-09-18 10:51
7.529,90 Lj  
Thailae SB-P b38-3 5.435,28 Lj Edvin Kin
21-08-18 20:00
5.435,28 Lj  
Eembaitl NO-I d9-2 42.407,79 Lj Gombari Noah
10-07-18 18:54
42.407,79 Lj  
Eembaitl SK-F c11-0 42.143,97 Lj Gombari Noah
10-07-18 18:54
42.143,97 Lj  
Oob Chruia RJ-X b29-1 39.484,21 Lj Gombari Noah
10-07-18 18:52
39.484,21 Lj  
Ooscs Chruia YS-P c19-1 39.634,00 Lj Gombari Noah
10-07-18 18:52
39.634,00 Lj  
Oob Chruia RH-M d7-43 39.490,21 Lj Gombari Noah
10-07-18 18:52
39.490,21 Lj  
Oob Chruia BR-T b31-2 39.506,20 Lj Gombari Noah
10-07-18 18:52
39.506,20 Lj  
Oob Chruia NV-W c15-3 39.523,85 Lj Gombari Noah
10-07-18 18:52
39.523,85 Lj  
Vegnuae EG-X e1-1663 36.598,45 Lj Gombari Noah
09-07-18 21:04
36.598,45 Lj  
Vegnuae WJ-P d6-624 36.745,24 Lj Gombari Noah
09-07-18 21:04
36.745,24 Lj  
Oephaidst QI-B e131 18.824,13 Lj Sir Walkurt
01-12-17 05:05
18.824,13 Lj  
Hypumau SQ-A b31-0 40.583,87 Lj Artess
24-11-17 18:53
40.583,88 Lj  
Dryao Chrea LC-U d3-3616 28.731,01 Lj Artess
24-11-17 18:52
28.731,01 Lj  
Phimbi OO-I d9-29 37.809,48 Lj Artess
24-11-17 18:51
37.809,48 Lj  
Slaiyoea DC-B b1-0 58.747,47 Lj Artess
24-11-17 18:50
58.747,47 Lj  
Slegao QA-U d4-6 3.402,76 Lj Gombari Noah
25-09-17 23:05
3.402,76 Lj  
Gludgeia NW-W d1-37 5.133,39 Lj Gombari Noah
25-09-17 23:04
5.133,39 Lj  
Pro Eur CG-I b37-0 4.026,93 Lj Gombari Noah
25-09-17 23:03
4.026,93 Lj  
Gludgeia BW-N b7-0 5.154,81 Lj Gombari Noah
25-09-17 23:03
5.154,81 Lj  
Gludgeia TA-O b7-2 5.107,56 Lj Gombari Noah
25-09-17 23:03
5.107,56 Lj  
Wepue BU-W b35-60 24.037,12 Lj Gombari Noah
12-08-17 23:17
24.037,12 Lj  
Ploea Theia KQ-B b27-0 4.005,61 Lj Gombari Noah
12-08-17 23:17
4.005,61 Lj  
Ogairy JN-B c13-1428 20.002,50 Lj Palmyra
29-07-17 17:20
20.002,50 Lj  
Hypo Ail CJ-K c8-0 13.394,74 Lj Palmyra
29-07-17 17:20
13.394,74 Lj  
Dryaa Pruae AQ-P e5-8988 21.778,02 Lj Palmyra
29-07-17 17:20
21.778,02 Lj  
Pru Aip UQ-N b48-1 14.651,00 Lj Palmyra
29-07-17 17:20
14.651,00 Lj  
Drootaae EF-Q b25-6 52.479,79 Lj Palmyra
29-07-17 17:14
52.479,79 Lj  
Dryoi Pri CW-N d6-3719 21.342,52 Lj Palmyra
29-07-17 17:14
21.342,52 Lj  
Eorm Briae ST-Z c2776 29.748,61 Lj Palmyra
29-07-17 17:10
29.748,61 Lj  
Byeia Broae MK-E b25-0 57.607,70 Lj Palmyra
29-07-17 17:10
57.607,70 Lj  
Athaip SK-J a22-9 22.230,33 Lj Palmyra
29-07-17 17:10
22.230,33 Lj  
Dryao Chrea RP-R b20-62 28.837,33 Lj oohshiny
21-07-17 14:10
28.837,33 Lj  
Thuechea OR-U b22-0 53.576,83 Lj oohshiny
21-07-17 14:08
53.576,83 Lj  
Dryuae Auscs YJ-P d6-5159 21.434,67 Lj oohshiny
21-07-17 14:03
21.434,67 Lj  
Dryuae Auscs YJ-P d6-102 21.440,18 Lj oohshiny
21-07-17 14:03
21.440,18 Lj  
Droju CB-O c22-4 3.970,43 Lj oohshiny
21-07-17 14:00
3.970,43 Lj  
Tr 24 Sector OO-B b29-3 3.913,00 Lj oohshiny
21-07-17 13:57
3.913,00 Lj  
Byoi Ais CA-A e704 15.852,17 Lj oohshiny
21-07-17 13:37
15.852,17 Lj  
Bleia Eohn LF-Q b37-0 2.510,40 Lj oohshiny
21-07-17 13:26
2.510,40 Lj  
Pyralea ED-U b35-2 10.477,22 Lj oohshiny
21-07-17 13:25
10.477,22 Lj  
Eok Gree SB-O b39-59 30.540,55 Lj oohshiny
21-07-17 13:25
30.540,55 Lj  
Phipoea OE-F d12-2960 28.229,85 Lj oohshiny
21-07-17 13:20
28.229,85 Lj  
Skaudou NC-A c2-4 9.312,15 Lj oohshiny
21-07-17 13:17
9.312,15 Lj  
Leamuae EP-S c6-1257 19.713,53 Lj oohshiny
21-07-17 13:17
19.713,53 Lj  
Syralou GN-Y c28-6 11.423,37 Lj oohshiny
21-07-17 13:16
11.423,38 Lj  
Preae Ain SF-Z c16-36 12.022,62 Lj oohshiny
21-07-17 13:15
12.022,62 Lj  
Phua Aub CB-A c1947 25.830,61 Lj oohshiny
21-07-17 13:14
25.830,61 Lj  
Skaudai KE-D c14-2 11.452,60 Lj oohshiny
21-07-17 13:12
11.452,60 Lj  
Plaa Ain SM-Z a97-0 10.297,86 Lj oohshiny
20-07-17 13:56
10.297,86 Lj  
Swoiwns VN-I c26-7 1.431,38 Lj oohshiny
20-07-17 13:55
1.431,38 Lj  
Pheia Ain SM-U b58-1 3.716,85 Lj oohshiny
20-07-17 13:54
3.716,85 Lj  
Blua Eaec VO-B a52-1 16.449,71 Lj oohshiny
20-07-17 13:52
16.449,71 Lj  
Tr 24 Sector DB-A b16-0 3.583,06 Lj oohshiny
20-07-17 13:52
3.583,06 Lj  
Synuefe HF-Z a13-0 929,04 Lj oohshiny
20-07-17 13:49
929,04 Lj  
Skaudai MS-B d210 11.109,27 Lj oohshiny
20-07-17 13:48
11.109,27 Lj  
Froadue VQ-K b22-8 17.391,26 Lj oohshiny
20-07-17 13:46
17.391,26 Lj  
Dryeejeou YG-L b8-0 11.062,33 Lj oohshiny
20-07-17 13:46
11.062,33 Lj  
Phua Aub IS-K d8-8818 26.561,81 Lj oohshiny
20-07-17 13:45
26.561,81 Lj  
Eotchopt FR-N e6-1908 24.797,49 Lj oohshiny
20-07-17 13:42
24.797,49 Lj  
Prielaei DL-A c3-0 8.272,05 Lj oohshiny
20-07-17 13:41
8.272,05 Lj  
Prieluia MZ-E b26-3 8.530,92 Lj oohshiny
20-07-17 13:40
8.530,92 Lj  
Throsia CX-O b25-3 50.984,68 Lj oohshiny
20-07-17 13:35
50.984,68 Lj  
Nuwie NL-Q b52-0 63.003,27 Lj oohshiny
20-07-17 13:33
63.003,27 Lj  
Scaulo HC-K c9-184 28.818,71 Lj oohshiny
20-07-17 13:32
28.818,71 Lj  
Nuwie CX-J c25-1 62.991,36 Lj oohshiny
20-07-17 13:31
62.991,36 Lj  
Stranaei KX-U d2-784 18.488,63 Lj oohshiny
20-07-17 13:31
18.488,63 Lj  
Prieluia MZ-E b26-1 8.538,69 Lj RapidfireCRH
15-07-17 15:17
8.538,69 Lj  
Zunaei LX-B d13-39 28.098,62 Lj RapidfireCRH
15-07-17 15:16
28.098,62 Lj  
oohshiny
20-07-17 13:37
Eotchopt DB-F d11-1136 24.747,90 Lj Konnivar
08-07-17 19:56
24.747,90 Lj  
Aunairm XL-L d8-356 21.501,49 Lj Caernon
29-06-17 18:04
21.501,49 Lj  
Phylucs JS-L b37-0 3.207,04 Lj Caernon
29-06-17 18:01
3.207,04 Lj  
Phylucs NY-J b38-0 3.231,12 Lj Caernon
29-06-17 18:01
3.231,12 Lj  
Phylucs TE-R b34-0 3.137,49 Lj Caernon
29-06-17 18:01
3.137,49 Lj  
Phylucs ZP-U c17-4 3.168,02 Lj Caernon
29-06-17 18:01
3.168,02 Lj  
Phylucs YF-P b35-0 3.148,23 Lj Caernon
29-06-17 18:01
3.148,23 Lj  
Phylucs JC-R c19-1 3.251,47 Lj Caernon
29-06-17 18:01
3.251,47 Lj  
Phylucs XK-G b40-0 3.276,55 Lj Caernon
29-06-17 18:01
3.276,55 Lj  
Blu Ain BT-X c28-165 15.550,06 Lj Caernon
29-06-17 18:01
15.550,06 Lj  
Phylucs EW-G b26-0 2.924,76 Lj Caernon
29-06-17 18:01
2.924,76 Lj  
NGC 6067 Sector AB-L b9-5 4.676,15 Lj Caernon
29-06-17 17:58
4.676,15 Lj  
Phylucs JC-F b27-2 2.946,47 Lj Caernon
29-06-17 17:58
2.946,47 Lj  
Phylucs QI-J d9-15 3.287,04 Lj Caernon
29-06-17 17:58
3.287,04 Lj  
Phylucs ZP-I b25-0 2.881,68 Lj Caernon
29-06-17 17:58
2.881,68 Lj  
Phylucs GR-B c14-6 2.986,48 Lj Caernon
29-06-17 17:58
2.986,48 Lj  
Phylucs LX-Z c14-6 3.004,19 Lj Caernon
29-06-17 17:58
3.004,19 Lj  
Phylucs NI-D b28-2 2.964,06 Lj Caernon
29-06-17 17:58
2.964,06 Lj  
Blu Ain CP-S b45-161 15.297,29 Lj Caernon
29-06-17 17:58
15.297,29 Lj  
Phylucs JR-V d2-20 2.570,92 Lj Caernon
29-06-17 17:58
2.570,92 Lj  
Col 97 Sector XQ-L c8-2 1.895,44 Lj Gombari Noah
03-04-17 10:39
1.895,44 Lj  
Kyloopai PL-F c11-4 43.931,41 Lj Gombari Noah
03-04-17 10:39
43.931,41 Lj  
Puekee HP-G a67-0 13.750,04 Lj Guest
30-03-17 23:13
13.750,04 Lj  
Eodgovvy PG-F c11-4 11.164,56 Lj Guest
30-03-17 23:13
11.164,56 Lj  
Prua Byio OD-Q d6-43 52.088,98 Lj Guest
30-03-17 23:13
52.088,98 Lj  
Skaude RO-X d2-150 10.466,34 Lj Tryggr Tyrvald
23-01-17 17:40
10.466,34 Lj  
Nyeajaae VR-H d11-47 8.471,74 Lj Tryggr Tyrvald
23-01-17 04:39
8.471,74 Lj  
Traikoa LZ-X c14-24 5.372,16 Lj Tryggr Tyrvald
22-01-17 19:44
5.372,16 Lj  
Traikoa KL-B b27-1 5.289,10 Lj Tryggr Tyrvald
22-01-17 19:32
5.289,10 Lj  
Chua Eork OC-B d1-5 58.399,60 Lj tepic
16-12-16 14:01
58.399,60 Lj  
Iorady YE-G b24-0 64.743,03 Lj Caernon
24-10-16 16:05
64.743,03 Lj  
Pyrie Thae GC-M d7-6 60.652,76 Lj Caernon
24-10-16 16:05
60.652,76 Lj  
Iorady DL-P d5-4 64.751,02 Lj Caernon
24-10-16 16:05
64.751,02 Lj  
Myoi Theia NV-P b5-0 64.365,54 Lj Caernon
24-10-16 16:02
64.365,54 Lj  
Myoi Theia CS-W b1-0 64.293,64 Lj Caernon
24-10-16 16:02
64.293,64 Lj  
Athaip IC-T c20-307 22.897,25 Lj Caernon
24-10-16 16:02
22.897,25 Lj  
Plaa Chrea TU-A b41-5 48.478,23 Lj Caernon
24-10-16 16:02
48.478,23 Lj  
Pyrie Thae HP-U b30-0 60.676,03 Lj Caernon
24-10-16 16:02
60.676,03 Lj  
Myoi Theia QB-O b6-0 64.380,87 Lj Caernon
24-10-16 16:02
64.380,88 Lj  
Sutchooe QF-W c15-19 49.551,16 Lj Caernon
24-10-16 16:02
49.551,16 Lj  
Plaa Briae YU-P b5-7 50.278,86 Lj Caernon
24-10-16 15:43
50.278,86 Lj  
Pyrie Thua MS-U d2-2 59.397,52 Lj Caernon
24-10-16 15:43
59.397,52 Lj  
Slyaiks TN-O b53-0 7.831,72 Lj Caernon
24-10-16 15:43
7.831,72 Lj  
Myeadai TS-W b1-0 7.641,31 Lj Caernon
24-10-16 15:43
7.641,31 Lj  
Hypoe Hypue WZ-H b57-0 7.611,10 Lj Caernon
24-10-16 15:43
7.611,10 Lj  
Phroi Hypue CV-J b1-0 7.507,40 Lj Caernon
24-10-16 15:43
7.507,40 Lj  
Blu Thua VD-W b17-0 2.028,58 Lj Vrik
04-09-16 14:15
2.028,58 Lj  
Col 359 Sector VY-W b3-0 592,18 Lj Inhumierer
01-09-16 09:40
592,18 Lj  
Phoi Aod YF-L d9-2661 24.659,47 Lj Inhumierer
19-08-16 06:39
24.659,47 Lj  
Floawns NV-A b41-4 15.334,27 Lj Inhumierer
19-08-16 06:39
15.334,27 Lj  
Lychoitl FX-J d9-960 19.045,55 Lj Inhumierer
18-08-16 20:07
19.045,55 Lj  
Clookie LW-S c5-2 12.142,52 Lj Inhumierer
18-08-16 20:07
12.142,52 Lj  
Synuefue XA-C d14-7 1.407,75 Lj Inhumierer
18-08-16 15:51
1.407,75 Lj  
Plaa Thua AV-W c2-1 3.539,65 Lj VW Joker
08-08-16 02:11
3.539,65 Lj  
Plaa Thua TU-C b14-0 3.339,04 Lj VW Joker
08-08-16 00:31
3.339,04 Lj  
Byaa Theia RP-F b27-0 4.248,72 Lj Guest
28-04-16 22:01
4.248,72 Lj  
Smoje WI-S d4-4 4.050,70 Lj Guest
28-04-16 12:47
4.050,70 Lj  
Smoje RC-U d3-4 3.929,45 Lj Guest
27-04-16 22:13
3.929,45 Lj  
Smoje OW-K c9-1 3.934,52 Lj Guest
27-04-16 22:00
3.934,52 Lj  
Blu Thua NS-R c5-5 1.873,45 Lj Guest
09-04-16 14:23
1.873,45 Lj  
Blu Thua NS-R c5-2 1.875,02 Lj Guest
09-04-16 14:13
1.875,02 Lj  
Blu Thua JM-T c4-1 1.849,57 Lj Guest
09-04-16 14:00
1.849,57 Lj  
Blu Thua LM-T c4-3 1.850,27 Lj Guest
09-04-16 13:39
1.850,27 Lj  
Blu Thua OH-T c4-4 1.880,91 Lj Guest
09-04-16 13:26
1.880,91 Lj  
Blu Thua NM-T c4-1 1.883,65 Lj Guest
09-04-16 13:18
1.883,65 Lj  
Hegeia TF-C b1-0 4.399,03 Lj ColinB
21-03-16 22:33
4.399,03 Lj  
Iockorps RA-P c6-11 18.813,00 Lj Rollo Rhadium
13-03-16 14:34
18.813,00 Lj  
Oopaigs DB-U d4-0 46.819,14 Lj Wotherspoon
08-03-16 22:52
46.819,14 Lj  
Rhooloea BX-R d5-0 60.929,47 Lj Picker
07-03-16 18:05
60.929,47 Lj  
Syneayeia JA-A d1 60.475,78 Lj Picker
07-03-16 16:29
60.475,78 Lj  
Glaichua BV-Y d2 43.899,55 Lj Wotherspoon
06-03-16 00:59
43.899,55 Lj  
Swoilz IT-A b20-8 765,51 Lj Blastard
16-02-16 13:38
765,51 Lj  
Prua Hypa BF-Z c16-5 12.296,66 Lj Kzasch
12-02-16 17:58
12.296,66 Lj  
Chraufao ON-J d9-21 4.823,22 Lj Wedgetail
16-01-16 16:43
4.823,22 Lj  
Chraufao ON-J d9-20 4.807,25 Lj Wedgetail
16-01-16 16:30
4.807,25 Lj  
Bleae Thaa CT-Y b30-0 4.493,27 Lj Wedgetail
16-01-16 15:58
4.493,27 Lj  
Bleae Thaa FD-H c11-2 4.177,89 Lj Wedgetail
16-01-16 15:24
4.177,89 Lj  
Bleae Thaa YR-V b18-0 3.990,81 Lj Wedgetail
16-01-16 15:06
3.990,81 Lj  
Bleae Thaa RT-C b15-0 3.792,52 Lj Wedgetail
16-01-16 14:47
3.792,52 Lj  
Bleae Thaa GQ-X d1-4 3.579,93 Lj Wedgetail
16-01-16 14:24
3.579,93 Lj  
Skauduae TL-J d10-293 10.100,46 Lj Olaf Magnussen
13-01-16 01:13
10.100,46 Lj  
Skauduae PF-L d9-218 9.998,38 Lj Olaf Magnussen
13-01-16 00:50
9.998,38 Lj  
Wregoe ZQ-S b31-3 583,32 Lj Guest
28-12-15 10:37
583,32 Lj  
Wregoe VP-U b30-4 614,04 Lj Guest
28-12-15 10:30
614,04 Lj  
Wregoe PX-B c13-11 798,39 Lj Guest
28-12-15 09:54
798,39 Lj  
Wregoe OO-Z b14-1 1.136,10 Lj Guest
28-12-15 08:30
1.136,10 Lj  
Wregoe LI-B b14-0 1.167,01 Lj Guest
28-12-15 08:21
1.167,01 Lj  
Wregoe EQ-G b11-0 1.276,07 Lj Guest
28-12-15 08:07
1.276,07 Lj  
Wregoe GZ-S b4-0 1.423,24 Lj Guest
28-12-15 07:28
1.423,24 Lj  
Outotch KL-B c27-2 1.819,97 Lj Guest
27-12-15 20:48
1.819,97 Lj  
Outotch HD-K b50-0 1.937,65 Lj Guest
27-12-15 20:21
1.937,65 Lj  
Outotch YA-F d11-5 2.070,88 Lj Guest
27-12-15 12:59
2.070,88 Lj  
Outotch SA-M c21-3 2.148,15 Lj Guest
27-12-15 12:45
2.148,15 Lj  
Outotch VU-G d10-10 2.204,89 Lj Guest
27-12-15 12:34
2.204,89 Lj  
Outotch NT-N b34-0 2.431,84 Lj Guest
27-12-15 11:17
2.431,84 Lj  
Outotch XH-A b28-0 2.739,14 Lj Guest
26-12-15 23:52
2.739,14 Lj  
Outotch CR-M b21-0 2.937,69 Lj Guest
25-12-15 22:59
2.937,69 Lj  
Outotch CO-C b13-0 3.202,11 Lj Guest
25-12-15 22:09
3.202,11 Lj  
Preae Theia KX-U d2-9 3.301,47 Lj Guest
25-12-15 21:59
3.301,47 Lj  
Preae Theia GB-X c1-0 3.487,06 Lj Guest
25-12-15 21:35
3.487,06 Lj  
Preae Theia EL-Y d4 3.518,91 Lj Guest
25-12-15 20:10
3.518,91 Lj  
Preae Theia DP-Z b0 3.599,09 Lj Guest
25-12-15 20:01
3.599,09 Lj  
Ploea Theia VX-X c28-0 3.652,62 Lj Guest
25-12-15 13:21
3.652,62 Lj  
Ploea Theia XX-X c28-0 3.712,04 Lj Guest
25-12-15 13:04
3.712,04 Lj  
Ploea Theia OJ-Z b55-0 3.771,90 Lj Guest
25-12-15 12:46
3.771,90 Lj  
Ploea Theia IX-C b54-0 3.832,17 Lj Guest
24-12-15 18:45
3.832,17 Lj  
Ploea Theia RL-B c27-1 3.850,50 Lj Guest
24-12-15 18:34
3.850,50 Lj  
Ploea Theia PF-D c26-1 3.912,80 Lj Guest
24-12-15 18:27
3.912,80 Lj  
Ploea Theia LZ-E c25-1 3.933,21 Lj Guest
24-12-15 18:20
3.933,21 Lj  
Ploea Theia FH-D d12-2 3.965,47 Lj Guest
24-12-15 18:14
3.965,47 Lj  
Ploea Theia TX-L b49-0 3.997,26 Lj Guest
24-12-15 18:05
3.997,26 Lj  
Ploea Theia TG-P b47-0 4.119,22 Lj Guest
24-12-15 14:45
4.119,22 Lj  
Ploea Theia UG-P b47-0 4.132,33 Lj Guest
24-12-15 14:30
4.132,33 Lj  
Ploea Theia HC-Y b42-0 4.300,81 Lj Guest
24-12-15 05:34
4.300,81 Lj  
M46 Sector UD-T c3-0 4.504,21 Lj Guest
24-12-15 05:05
4.504,21 Lj  
Ploea Theia XB-T b31-0 4.603,27 Lj Guest
24-12-15 04:47
4.603,27 Lj  
Hegue YC-P b20-0 5.056,64 Lj Guest
23-12-15 21:40
5.056,64 Lj  
Hegue GN-J c9-1 5.069,69 Lj Guest
23-12-15 21:21
5.069,69 Lj  
Hegue NY-R d4-1 5.055,94 Lj Guest
23-12-15 20:39
5.055,94 Lj  
Hegue JS-T d3-3 5.089,32 Lj Guest
23-12-15 20:18
5.089,32 Lj  
Hegue YQ-L c8-0 5.113,27 Lj Guest
23-12-15 20:08
5.113,27 Lj  
Hegue MN-T d3-5 5.143,31 Lj Guest
23-12-15 13:27
5.143,31 Lj  
Hegue VK-N c7-0 5.170,46 Lj Guest
23-12-15 13:16
5.170,46 Lj  
Hegue RE-P c6-0 5.200,94 Lj Guest
23-12-15 13:08
5.200,94 Lj  
Hegue SE-P c6-0 5.226,54 Lj Guest
23-12-15 12:58
5.226,54 Lj  
Hegue HM-V d2-3 5.274,66 Lj Guest
23-12-15 12:42
5.274,66 Lj  
Hegue QY-Q c5-0 5.323,23 Lj Guest
23-12-15 12:13
5.323,23 Lj  
Hegue EG-X d1-6 5.342,31 Lj Guest
23-12-15 12:06
5.342,31 Lj  
Hegue HR-U c3-0 5.408,41 Lj Guest
22-12-15 11:45
5.408,41 Lj  
Hegue ZP-L b9-0 5.385,51 Lj Guest
22-12-15 11:19
5.385,51 Lj  
Hegue OS-S c4-1 5.412,66 Lj Guest
22-12-15 11:08
5.412,66 Lj  
Hegue PS-S c4-1 5.454,18 Lj Guest
22-12-15 11:00
5.454,18 Lj  
Hegue FA-N b8-0 5.495,39 Lj Guest
22-12-15 10:50
5.495,39 Lj  
Hegue JB-X d1-4 5.530,25 Lj Guest
22-12-15 10:25
5.530,25 Lj  
Hegue UN-S c4-0 5.546,22 Lj Guest
22-12-15 10:17
5.546,22 Lj  
Hegue KF-N b8-0 5.612,32 Lj Guest
21-12-15 23:53
5.612,32 Lj  
Hegue LK-N b8-0 5.650,98 Lj Guest
21-12-15 23:41
5.650,98 Lj  
Hegue YX-H b11-0 5.594,84 Lj Guest
21-12-15 23:15
5.594,84 Lj  
Hegue OH-V d2-3 5.585,04 Lj Guest
21-12-15 23:04
5.585,04 Lj  
Hegue FF-P c6-1 5.629,27 Lj Guest
21-12-15 20:22
5.629,27 Lj  
NGC 2440 Sector BQ-Y d4 5.646,88 Lj Guest
21-12-15 20:14
5.646,88 Lj  
NGC 2440 Sector CG-X c1-0 5.690,92 Lj Guest
21-12-15 20:01
5.690,92 Lj  
NGC 2440 Sector BL-X c1-0 5.708,61 Lj Guest
21-12-15 19:41
5.708,61 Lj  
Hegue RX-T d3-0 5.720,62 Lj Guest
21-12-15 19:25
5.720,62 Lj  
Hegue QX-T d3-4 5.697,83 Lj Guest
21-12-15 19:16
5.697,83 Lj  
Hegue JG-M c8-0 5.663,26 Lj Guest
21-12-15 18:43
5.663,26 Lj  
Hegue SS-I c10-0 5.647,65 Lj Guest
21-12-15 17:49
5.647,65 Lj  
Hegue UD-S d4-1 5.653,88 Lj Guest
21-12-15 17:33
5.653,88 Lj  
Hegue LB-M c8-0 5.681,96 Lj Guest
21-12-15 17:20
5.681,96 Lj  
Hegue IV-N c7-0 5.703,86 Lj Guest
21-12-15 17:14
5.703,86 Lj  
Hegue FP-P c6-0 5.780,68 Lj Guest
21-12-15 17:02
5.780,68 Lj  
Hegue EU-P c6-0 5.806,69 Lj Guest
21-12-15 16:58
5.806,69 Lj  
Hegue CX-I b11-0 5.840,55 Lj Guest
21-12-15 16:39
5.840,55 Lj  
Hegue ZC-T c4-0 5.888,36 Lj Guest
21-12-15 14:15
5.888,36 Lj  
Hegue EJ-R c5-1 5.887,76 Lj Guest
21-12-15 14:08
5.887,76 Lj  
Guest
21-12-15 14:08
Hegue FJ-R c5-0 5.919,86 Lj Guest
21-12-15 14:00
5.919,86 Lj  
Hegue QR-V d2-1 5.953,39 Lj Guest
21-12-15 13:06
5.953,39 Lj  
Hegue BI-T c4-0 6.017,08 Lj Guest
21-12-15 10:23
6.017,08 Lj  
Hegue NL-X d1-0 6.063,14 Lj Guest
21-12-15 10:14
6.063,14 Lj  
Sifi RO-R d4-40 2.625,73 Lj Annwn
20-12-15 21:13
2.625,73 Lj  
Hegue ZY-P b7-0 6.076,12 Lj Guest
20-12-15 12:17
6.076,12 Lj  
Hegue ML-V b4-0 6.147,07 Lj Guest
20-12-15 10:25
6.147,07 Lj  
Hegue HK-X b3-0 6.166,12 Lj Guest
19-12-15 11:56
6.166,12 Lj  
Hegai HN-A c1-0 6.234,83 Lj Guest
19-12-15 11:23
6.234,83 Lj  
Hegai DH-C c0 6.246,98 Lj Guest
19-12-15 02:11
6.246,98 Lj  
Hegai JJ-E b0 6.273,37 Lj Guest
19-12-15 01:58
6.273,37 Lj  
Hegai EH-C c0 6.296,30 Lj Guest
19-12-15 01:50
6.296,30 Lj  
Gludgoo BM-X b58-0 6.322,59 Lj Guest
19-12-15 01:40
6.322,59 Lj  
Hegai MO-E b0 6.357,08 Lj Guest
18-12-15 21:25
6.357,08 Lj  
Gludgoo AN-A d14-1 6.394,72 Lj Guest
18-12-15 21:11
6.394,72 Lj  
Gludgoo AN-A d14-8 6.417,20 Lj Guest
18-12-15 20:56
6.417,20 Lj  
Gludgoo IW-Y b57-0 6.443,40 Lj Guest