2MASS J05355200+0950293 [#676322157401]

Coordinaten

This system is located at: 403.5 / -323.4375 / -1482.40625

Galactische coordinaten: R: 1.570,017 / l: 195,227 / b: -11,889
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 51,830s / Afwijking: 9° 50'29,159''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (85 to 128 ls), Water world (70 to 270 ls), Ammonia world (176 to 480 ls), Terraformable (66 to 132 ls)

Geschatte waarde: 1.207 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend