2MASS J05352072-0526157 [#64450412094465]

Coordinaten

This system is located at: 589.71875 / -427.28125 / -1061.125

Galactische coordinaten: R: 1.286,982 / l: 209,063 / b: -19,390
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 20,489s / Afwijking: -5° 26'11,621''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (50 to 75 ls), Water world (41 to 159 ls), Ammonia world (104 to 282 ls), Terraformable (39 to 78 ls)

Geschatte waarde: 2.408 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend