Hypiae Auscs UZ-O e6-317 [#1362874132924]

Coordinaten

This system is located at: 2184.21875 / 1134.3125 / 25778.59375

Galactische coordinaten: R: 25.895,818 / l: 355,157 / b: 2,511
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 17h 23m 41,405s / Afwijking: -31° 38'47,321''


Reserve niveau: Perfect

Geschatte waarde: 35.607 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend