2MASS J05351792+0956571 [#84238669063049]

Coordinaten

This system is located at: 367.03125 / -299.09375 / -1364.1875

Galactische coordinaten: R: 1.444,014 / l: 195,059 / b: -11,954
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 17,706s / Afwijking: 9° 56'57,773''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (65 to 97 ls), Water world (53 to 205 ls), Ammonia world (134 to 365 ls), Terraformable (50 to 100 ls)

Geschatte waarde: 27.962 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend