2MASS J05341927+0948275 [#2874808542089]

Coordinaten

This system is located at: 365.84375 / -305.34375 / -1359.9375

Galactische coordinaten: R: 1.441,009 / l: 195,057 / b: -12,233
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 18,962s / Afwijking: 9° 48'29,257''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (74 to 111 ls), Water world (61 to 236 ls), Ammonia world (154 to 420 ls), Terraformable (58 to 116 ls)

Geschatte waarde: 2.410 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend