2MASS J05345439-0517211 [#156809388827649]

Coordinaten

This system is located at: 583.9375 / -426.40625 / -1059.09375

Galactische coordinaten: R: 1.282,375 / l: 208,870 / b: -19,421
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 54,001s / Afwijking: -5° 17'18,797''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (29 to 44 ls), Water world (24 to 93 ls), Ammonia world (61 to 166 ls), Terraformable (23 to 46 ls)

Geschatte waarde: 10.905 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend