2MASS J05345073-0527010 [#150212319126529]

Coordinaten

This system is located at: 580.4375 / -423.90625 / -1046.4375

Galactische coordinaten: R: 1.269,502 / l: 209,016 / b: -19,507
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 50,681s / Afwijking: -5° 26'59,051''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (66 to 98 ls), Water world (54 to 208 ls), Ammonia world (136 to 370 ls), Terraformable (51 to 102 ls)

Geschatte waarde: 42.416 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend