2MASS J05345284-0533483 [#290949807416321]

Coordinaten

This system is located at: 592.5625 / -432.3125 / -1063.46875

Galactische coordinaten: R: 1.291,894 / l: 209,126 / b: -19,550
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 52,594s / Afwijking: -5° 33'43,797''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (83 to 125 ls), Water world (68 to 264 ls), Ammonia world (173 to 470 ls), Terraformable (65 to 129 ls)

Geschatte waarde: 4.813 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend