2MASS J05344441-0526061 [#95237006042097]

Coordinaten

This system is located at: 609.3125 / -445.8125 / -1099.75

Galactische coordinaten: R: 1.333,964 / l: 208,988 / b: -19,524
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 44,093s / Afwijking: -5° 26'3,355''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (88 to 132 ls), Water world (72 to 280 ls), Ammonia world (183 to 497 ls), Terraformable (69 to 137 ls)

Geschatte waarde: 19.794 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend