Tyriedgoea MR-W d1-15 [#527316306451]

Coordinaten

This system is located at: 6851.375 / 122.09375 / 1677.75

Galactische coordinaten: R: 7.054,863 / l: 283,760 / b: 0,992
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 10h 25m 59,922s / Afwijking: -56° 22'3,379''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (3 to 77 ls), Earth-like world (1.206 to 1.808 ls), Water world (989 to 3.829 ls), Ammonia world (2.502 to 6.808 ls), Terraformable (939 to 1.874 ls)

Geschatte waarde: 114.386 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend