Egnairs AA-A h72 (Mairon) [#606897447]

Coordinaten

This system is located at: 7172.875 / 1319.40625 / 23001.5

Galactische coordinaten: R: 24.130,064 / l: 342,680 / b: 3,134
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 16h 43m 29,790s / Afwijking: -41° 10'18,853''


Geschatte waarde: 61.457 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend