2MASS J19412730+4004548 [#896206247034]

Coordinaten

This system is located at: -7322.34375 / 1126.03125 / 2113.59375

Galactische coordinaten: R: 7.704,021 / l: 73,899 / b: 8,405
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 19h 41m 27,380s / Afwijking: 40° 4'54,904''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (2 to 25 ls), Earth-like world (388 to 582 ls), Water world (318 to 1.232 ls), Ammonia world (805 to 2.190 ls), Terraformable (302 to 603 ls)

Geschatte waarde: 112.003 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend