WISE 0607+2429 [#5367098788656]

WISE 0607+2429
Тип:
L (Brown dwarf) Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
REsonance1
Приблизна вартість:
1 201 кр

Вік:
7 934 мільйонів років
Повний спектральний клас:
L8 V
Світність:
V

Сонячних мас:
0,0391
Сонячних радіусів:
0,2452

Температура поверхні:
1 419 К


Абсолютна величина:
13,9780
Період обертання:
1,0 d