Jackson's Lighthouse [#5532807773]

Jackson's Lighthouse
Тип:
Neutron Star
Відстань від точки прибуття:
0 св.с.

Вперше проскановано для EDSM:
Artimus Tau
Приблизна вартість:
27 234 кр

Вік:
266 мільйонів років
Світність:
VII

Сонячних мас:
13,4844
Сонячних радіусів:
0,0000

Температура поверхні:
311 807 040 К


Абсолютна величина:
-16,3939
Період обертання:
0,0 d
Нахил осі:
-0,2453 °