2MASS J05352192-0528273 [#132620133082121]

Координати

This system is located at: 578.40625 / -418.875 / -1039.15625

Галактичні координати: R: 1 260,895 / l: 209,101 / b: -19,403
Екваторіальні координати: Пряме піднесення: 5h 35m 21,729s / Схилення: -5° 28'25,967''


Рівень резервів: Багатий

Зона життєпридатності:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (47 to 70 ls), Water world (38 to 148 ls), Ammonia world (97 to 263 ls), Terraformable (36 to 72 ls)

Приблизна вартість: 20 623 кр

Система Відстань Відправник Розраховано