Guildy. > Cortex Interstellar Group

Jméno: Cortex Interstellar Group
Příslušnost Independent
Státní zřízení Corporate
Propojená frakce: Cortex Interstellar Group
Domovský systém: HIP 1736
Členové:
5 / 100