Hyphiemoe YK-P d5-0 [#15577653171]

Hyphiemoe YK-P d5-0 AB 5
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
338 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
16 135 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
2,3499
Hvězdný rádius:
7 802 km

Povrchová teplota:
1 166 K
Tlak na povrchu:
348,88858623 atmosfér

Gravitace:
1,57 G

Složení:
67,06% Rock
32,94% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
95,85% Carbon dioxide
3,19% Nitrogen
0,96% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
156,8 d
Úhel zakřivení:
0,68 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,09°
Periapsida:
152,25°
Rychlost rotace:
156,8 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,2152 °