Dryooe Flyou RX-K d8-724 [#24885031932107]

Dryooe Flyou RX-K d8-724 3
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
4 126 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
C.E. LeMay
Předpokládaná hodnota:
15 061 CR

Hmotností Země:
0,9497
Hvězdný rádius:
5 990 km

Povrchová teplota:
288 K
Tlak na povrchu:
10,51699605 atmosfér

Gravitace:
1,08 G

Složení:
67,13% Rock
32,87% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Thick Methane
Složení atmosféry:
49,85% Methane
49,85% Nitrogen
0,24% Ammonia

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
47,5 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1512
Sklon dráhy:
4,72°
Periapsida:
324,41°
Rychlost rotace:
61,6 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,5011 °