Hypua Priae HI-P b39-2 [#4796270267729]

Hypua Priae HI-P b39-2 C
Typ:
L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
892 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Stáří:
9 502 million years
Celá spektrální třída:
L3

Hmotnosti Slunce:
0,1641
Hvězdný radius:
0,3267

Povrchová teplota:
1 734 K


Absolutní velikost:
12,4887
Oběžná doba:
1 106,8 d
Úhel zakřivení:
1,46 au
Výstřednost dráhy:
0,2174
Sklon dráhy:
-57,50°
Periapsida:
81,32°
Rychlost rotace:
1,2 d
Hypua Priae HI-P b39-2 C A Belt
Class:
Rocky

Mass:
11 460 000 000 000 Mt

Inner radius:
344 550 km
Outer radius:
1 321 000 km