Ridgue AW-E d11-68 (Eastern Via Maris Depot) [#2344590772707]

Ridgue AW-E d11-68 4
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
279 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Felix Felixson
Předpokládaná hodnota:
16 180 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
2,4324
Hvězdný rádius:
7 885 km

Povrchová teplota:
512 K

Gravitace:
1,59 G

Složení:
67,32% Rock
32,68% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Oběžná doba:
24,2 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1656
Sklon dráhy:
-6,70°
Periapsida:
202,89°
Rychlost rotace:
30,6 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,0481 °

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,1%) C (13,5%) Mn (9,3%) P (8,7%) Zn (6,1%) Zr (2,6%) Nb (1,6%) Y (1,4%) Hg (1,0%)