Oevasy SG-Y d0 (Semotus Beacon & Salomé's Reach) [#10175390475]

Oevasy SG-Y d0 B 9 f
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
133 716 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
675 km

Povrchová teplota:
98 K

Gravitace:
0,04 G

Složení:
82,56% Ice
15,88% Rock
1,56% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
131,7 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0047
Sklon dráhy:
-0,11°
Periapsida:
319,90°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
-0,0444 °

Materiály:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) V (3,0%) Nb (0,8%) Ru (0,8%) W (0,7%)