Dumboe AA-A h207 [#1738506535]

Dumboe AA-A h207 ABC 3
Typ:
Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 276 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
schlowi123
Předpokládaná hodnota:
895 CR
Efficiency target:
12

Hmotností Země:
527,8395
Hvězdný rádius:
20 715 km

Povrchová teplota:
42 036 K
Tlak na povrchu:
2 516 369 963,10750008 atmosfér

Gravitace:
50,04 G

Složení:
89,86% Rock
10,14% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour
Složení atmosféry:
98,17% Silicates
1,47% Iron
0,34% Water

Oběžná doba:
22,7 d
Úhel zakřivení:
0,14 au
Výstřednost dráhy:
0,0399
Sklon dráhy:
-8,57°
Periapsida:
13,70°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,2584 °