D Carinae [#9295098461]

D Carinae 16
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
6 711 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
22 900 CR

Hmotností Země:
83,7910
Hvězdný rádius:
17 450 km

Povrchová teplota:
5 532 K
Tlak na povrchu:
93 693 093,36601999 atmosfér

Gravitace:
11,19 G

Složení:
66,87% Rock
33,13% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour
Složení atmosféry:
98,17% Silicates
1,47% Iron
0,34% Water

Oběžná doba:
6 795,0 d
Úhel zakřivení:
13,47 au
Výstřednost dráhy:
0,0029
Sklon dráhy:
-9,16°
Periapsida:
239,49°
Rychlost rotace:
1,8 d
Axiální náklon:
-0,3826 °