Ovomly PD-R d5-3 (Ovomly Rings) [#109412502579]

Ovomly PD-R d5-3 5 d
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 926 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Jax Ringrider
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,0819
Hvězdný rádius:
3 787 km

Povrchová teplota:
111 K
Tlak na povrchu:
0,02372333 atmosfér

Gravitace:
0,23 G

Složení:
88,39% Ice
9,98% Rock
1,63% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Argon
Složení atmosféry:
100,00% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
133,2 d
Úhel zakřivení:
0,07 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-50,63°
Periapsida:
337,62°
Rychlost rotace:
133,2 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,3440 °

Materiály:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Se (4,4%) Ge (3,2%) V (3,0%) Mo (0,8%) Hg (0,5%) Po (0,3%)