Bleethai QT-Z d158 [#5438007285771]

Bleethai QT-Z d158 3 c
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 636 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0133
Hvězdný rádius:
1 652 km

Povrchová teplota:
159 K

Gravitace:
0,20 G

Složení:
90,85% Rock
9,15% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4,4 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0003
Sklon dráhy:
0,18°
Periapsida:
189,08°
Rychlost rotace:
-4,4 d
Axiální náklon:
-2,8940 °

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) Zn (5,4%) As (2,5%) Te (1,5%) Mo (1,3%) Sn (1,2%)