BD+60 551 [#694682157]

BD+60 551 5
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
5 136 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Lofwyrian
Předpokládaná hodnota:
17 942 CR

Hmotností Země:
8,0332
Hvězdný rádius:
11 531 km

Povrchová teplota:
3 427 K
Tlak na povrchu:
4 491,04059215 atmosfér

Gravitace:
2,46 G

Složení:
65,66% Rock
31,97% Metal
0,06% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide-rich
Složení atmosféry:
77,18% Silicates
22,50% Carbon dioxide
0,23% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3 320,3 d
Úhel zakřivení:
10,31 au
Výstřednost dráhy:
0,0016
Sklon dráhy:
-1,25°
Periapsida:
159,96°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
-2,0259 °