S171 37 (NGC 7822) [#270893199]

S171 37 8
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
2 108 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Alkibiades
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
32 911 CR
Efficiency target:
10

Hmotností Země:
1 397,9980
Hvězdný rádius:
15 779 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
33 500 K
Tlak na povrchu:
38 894 529 198,70899963 atmosfér

Gravitace:
228,42 G

Složení:
66,66% Rock
33,34% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Silicate vapour
Složení atmosféry:
98,17% Silicates
1,47% Iron
0,34% Water

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4,6 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0518
Sklon dráhy:
2,73°
Periapsida:
42,08°
Rychlost rotace:
1,4 d
Axiální náklon:
-0,1677 °
Ring
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
S171 37 8 A Ring Metal Rich 151 160 000 Mt 24 820 km 389 260 km