Ross 248 [#5366025046864]

Ross 248 B
Typ:
L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
94 027 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Yasemine Magistrale
Předpokládaná hodnota:
1 202 CR

Stáří:
11 548 million years
Celá spektrální třída:
L9 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,1016
Hvězdný radius:
0,2434

Povrchová teplota:
1 332 K


Absolutní velikost:
14,2737
Oběžná doba:
1 993 101,6 d
Úhel zakřivení:
108,30 au
Výstřednost dráhy:
0,1542
Sklon dráhy:
8,52°
Periapsida:
2,88°
Rychlost rotace:
0,9 d