Eor Aoscs OM-W d1-5000 [#171807659266067]

Eor Aoscs OM-W d1-5000 2
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
799 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
16 090 CR

Hmotností Země:
2,2682
Hvězdný rádius:
7 723 km

Povrchová teplota:
991 K
Tlak na povrchu:
338,35077227 atmosfér

Gravitace:
1,55 G

Složení:
67,01% Rock
32,99% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
95,85% Carbon dioxide
3,19% Nitrogen
0,96% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
45,6 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1129
Sklon dráhy:
-8,02°
Periapsida:
239,95°
Rychlost rotace:
70,2 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,0935 °