Eor Aoscs OM-W d1-5000 [#171807659266067]

Eor Aoscs OM-W d1-5000 4
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 063 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
184 070 CR

Hmotností Země:
2,2974
Hvězdný rádius:
7 751 km

Povrchová teplota:
861 K
Tlak na povrchu:
342,09851468 atmosfér

Gravitace:
1,56 G

Složení:
67,01% Rock
32,99% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
95,85% Carbon dioxide
3,19% Nitrogen
0,96% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Oběžná doba:
47,0 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1136
Sklon dráhy:
0,10°
Periapsida:
192,27°
Rychlost rotace:
68,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,1356 °