Eor Aoscs OM-W d1-5000 [#171807659266067]

Eor Aoscs OM-W d1-5000 7 a
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 932 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
424 km

Povrchová teplota:
154 K

Gravitace:
0,05 G

Složení:
91,04% Rock
8,96% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4,0 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0165
Sklon dráhy:
-0,14°
Periapsida:
86,63°
Rychlost rotace:
4,0 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,2851 °

Materiály:
Fe (18,6%) S (18,1%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) Zn (5,0%) Te (1,4%) W (1,0%) Hg (0,8%)