Pheia Auwsy RQ-P c5-110 [#30338944378674]

Pheia Auwsy RQ-P c5-110 1
Typ:
Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
220 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
MlatHromovlad
Předpokládaná hodnota:
1 090 CR

Hmotností Země:
2 186,8074
Hvězdný rádius:
71 262 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
799 K

Gravitace:
17,52 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
73,71% Hydrogen
26,29% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
113,5 d
Úhel zakřivení:
0,44 au
Výstřednost dráhy:
0,0100
Sklon dráhy:
1,11°
Periapsida:
82,90°
Rychlost rotace:
-114,4 d
Axiální náklon:
2,3269 °
Ring
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
Pheia Auwsy RQ-P c5-110 1 A Ring Metal Rich 1 182 100 000 000 Mt 136 270 km 451 870 km