Chraufao EV-P d5-47 [#1624479140403]

Chraufao EV-P d5-47 A 9
Typ:
Earth-like world
Vzdálenost k cíli:
892 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
287 789 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
1,2201
Hvězdný rádius:
6 440 km

Povrchová teplota:
260 K
Tlak na povrchu:
0,64442076 atmosfér

Gravitace:
1,20 G

Složení:
66,40% Rock
33,60% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Suitable for water-based life
Složení atmosféry:
73,58% Nitrogen
25,57% Oxygen
0,67% Water

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
874,1 d
Úhel zakřivení:
1,79 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
143,10°
Rychlost rotace:
1,9 d
Axiální náklon:
0,4108 °