Dryeae Fruia TW-H b11-0 [#292998366817]

Dryeae Fruia TW-H b11-0 B 3
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
4 341 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
gatwtal
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
594 km

Povrchová teplota:
56 K
Tlak na povrchu:
0,00064548 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Složení:
68,35% Ice
21,18% Rock
10,47% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
52,4 d
Úhel zakřivení:
0,10 au
Výstřednost dráhy:
0,0032
Sklon dráhy:
-0,02°
Periapsida:
139,91°
Rychlost rotace:
52,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,3601 °

Materiály:
S (24,0%) C (20,2%) Fe (16,7%) P (12,9%) Ni (12,7%) Cr (7,5%) Zr (1,9%) As (1,6%) Cd (1,3%) Hg (0,7%) Po (0,5%)