2MASS J05345439-0517211 [#156809388827649]

2MASS J05345439-0517211 A
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
janjalan
Předpokládaná hodnota:
1 204 CR

Stáří:
11 840 million years
Celá spektrální třída:
M8 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,2188
Hvězdný radius:
0,3961

Povrchová teplota:
2 224 K


Absolutní velikost:
10,9868
Oběžná doba:
1 053 870,9 d
Úhel zakřivení:
27,93 au
Výstřednost dráhy:
0,0239
Sklon dráhy:
-11,36°
Periapsida:
352,10°
Rychlost rotace:
1,5 d