Ooch Chrea US-U d2-21 (Helium White Rhino) [#732166624283]

Ooch Chrea US-U d2-21 2
Typ:
Helium gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 682 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
579 CR
Efficiency target:
10

Hmotností Země:
11,9483
Hvězdný rádius:
18 023 km

Reserve level:
Nedotčené

Povrchová teplota:
92 K
Tlak na povrchu:
731,20039477 atmosfér

Gravitace:
1,50 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
99,85% Nitrogen
0,13% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
6 659,3 d
Úhel zakřivení:
7,29 au
Výstřednost dráhy:
0,0130
Sklon dráhy:
-0,31°
Periapsida:
271,15°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
-0,4020 °
Ring
Name Type Mass Inner Radius Outer Radius
Ooch Chrea US-U d2-21 2 A Ring Icy 93 670 000 000 Mt 27 259 km 79 588 km