PW2010 332 [#355334510]

PW2010 332 1
Typ:
Metal-rich body
Vzdálenost k cíli:
180 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
51 727 CR
Efficiency target:
9

Hmotností Země:
84,3310
Hvězdný rádius:
14 828 km

Povrchová teplota:
34 574 K
Tlak na povrchu:
186 986 232,47349000 atmosfér

Gravitace:
15,60 G

Složení:
73,23% Metal
26,77% Rock
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Metallic vapour
Složení atmosféry:
56,22% Iron
43,77% Silicates

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
19,9 d
Úhel zakřivení:
0,36 au
Výstřednost dráhy:
0,0002
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
35,39°
Rychlost rotace:
83,7 d
Axiální náklon:
1,3093 °