Tyreangie AA-A h3 [#27555087]

Tyreangie AA-A h3 AB 2 b
Typ:
Rocky body
Vzdálenost k cíli:
5 919 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,1016
Hvězdný rádius:
3 190 km

Povrchová teplota:
351 K
Tlak na povrchu:
0,00626461 atmosfér

Gravitace:
0,41 G

Složení:
91,10% Rock
8,90% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Složení atmosféry:
100,00% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,4 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1225
Sklon dráhy:
2,38°
Periapsida:
336,99°
Rychlost rotace:
0,7 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,6506 °