Pru Aescs ZK-P e5-1035 [#4446505404020]

Pru Aescs ZK-P e5-1035 13
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
5 990 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Honorlord
Předpokládaná hodnota:
25 492 CR

Hmotností Země:
204,7589
Hvězdný rádius:
24 349 km

Povrchová teplota:
4 686 K
Tlak na povrchu:
914 833,96989884 atmosfér

Gravitace:
14,05 G

Složení:
60,71% Rock
29,53% Metal
0,17% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Water
Složení atmosféry:
87,74% Water
6,61% Silicates
4,72% Carbon dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
6 147,9 d
Úhel zakřivení:
11,99 au
Výstřednost dráhy:
0,0033
Sklon dráhy:
-1,62°
Periapsida:
294,18°
Rychlost rotace:
1,0 d
Axiální náklon:
1,0784 °