Lychoitl DL-Y g170 [#11429870110]

Lychoitl DL-Y g170 BC 1
Typ:
Helium-rich gas giant
Vzdálenost k cíli:
6 384 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
853 CR

Hmotností Země:
366,1691
Hvězdný rádius:
66 089 km

Povrchová teplota:
7 787 K

Gravitace:
3,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
69,49% Hydrogen
30,51% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3,8 d
Úhel zakřivení:
0,12 au
Výstřednost dráhy:
0,0100
Sklon dráhy:
0,06°
Periapsida:
310,07°
Rychlost rotace:
-3,8 d
Axiální náklon:
-2,4415 °