Ploea Eurl RO-R c20-0 [#88148251314]

Ploea Eurl RO-R c20-0 A 1 e
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 704 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
978 km

Povrchová teplota:
90 K

Gravitace:
0,06 G

Složení:
82,43% Ice
16,01% Rock
1,56% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
100,6 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0134
Sklon dráhy:
-0,61°
Periapsida:
334,30°
Rychlost rotace:
100,6 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,0105 °

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Nb (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)