Pru Euq WA-V d3-2 [#78962149795]

Pru Euq WA-V d3-2 3 c a
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 077 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Anjun
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
516 km

Povrchová teplota:
290 K

Gravitace:
0,06 G

Složení:
96,85% Rock
3,15% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,3 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
33,72°
Periapsida:
200,19°
Rychlost rotace:
0,3 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,1496 °

Materiály:
S (20,0%) Fe (17,8%) C (16,8%) Ni (13,4%) P (10,8%) Cr (8,0%) Mn (7,3%) As (2,7%) Mo (1,2%) Y (1,1%) Sn (0,9%)