Splojoea DX-I d10-870 [#29903064078171]

Splojoea DX-I d10-870 A 1
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
80 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Austraco
Předpokládaná hodnota:
14 313 CR

Hmotností Země:
0,4509
Hvězdný rádius:
4 774 km

Povrchová teplota:
878 K

Gravitace:
0,80 G

Složení:
66,78% Rock
33,22% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1,0 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0311
Sklon dráhy:
-2,91°
Periapsida:
170,67°
Rychlost rotace:
1,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,0306 °

Materiály:
Fe (22,1%) Ni (16,7%) S (15,5%) C (13,1%) Cr (9,9%) P (8,4%) V (5,4%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Ru (1,4%) W (1,2%)